Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE
„Valentín”
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Hydropool Slovakia s.r.o.
Sídlo: Kazanská 12980/22 821 06 Bratislava
IČO: 53438604
DIČ: SK2121375300
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 151655/B

 

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 09.02. s trvaním do 14.02. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti a jej marketingoví pracovníci.

 

4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník bol fanúšikom IG stránok @hydropool_SK a @hamsikwinery, FB stránok @hydropool_SK a @Hamsik Winery a dal do komentáru link vírivky alebo Swim Spa, v ktorom by si chcel najviac užiť Valentína.

 

5. Výhra
Výhrou v súťaži je Prosecco ZERO Valdobbiadene Extra Brut a 2 poháre na šampanské.

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú náhodne vyžrebovaný 1 výherca spomedzi všetkých platných súťažných komentárov na Facebooku a 1 výherca spomedzi všetkých platných súťažných komentárov na Instagrame.
Oznámenie výhercov súťaže bude zverejnené pod ich súťažný komentár. Výhercovia tiež budú kontaktovaní Organizátorom súkromnou správou. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyžrebuje nového výhercu.

 

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 

8. Ochrana osobných údajov
V záujme ochrany osobných údajov všetkých súťažiacich Usporiadateľ súťaže nebude uchovávať osobné údaje súťažiacich a používať ich na marketingové ani reklamné účely.

 

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook (Instagram) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Face-book (Instagram) takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s platformou Instagram a nie je s ňou inak spojená.

 

V Bratislave, dňa 09. 02. 2022

NÁŠ SHOWROOM

Kazanská 22
821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Veronika Jassova

Sales Manager
+421 908 140 007
info@hydropoolslovakia.sk

Ildiko Kovalčikova

CEO
+421 907 546 099
kovalcikova@hydropoolslovakia.sk

  Nechajte nám číslo
  a my sa Vám ozveme

  Zavoláme Vám naspať v čo najkratšom možnom čase.

  Contact us for any inquiry!

  We are happy to go over our product portfolio to explain our brand and benefits or answer any questions you might have. We would love to book a session at our showroom for you to wet-test our products and see our product portfolio.

  Don't hesitate to give us a call at

  Our English hotline:
  +421 907 546 099

  or contact us via email at info@hydropoolslovakia.sk

  You can also get all of the information on our global site.

  Visit global site

  Zavřít